A szakág működése

"...hogy néktek is közösségtek legyen velünk"

A vízicserkészet, csakúgy mint a cserkészet bármely más ága, a közösségben működhet, egyébként elsorvad. Szervezetének kialakításakor a legkülönfélébb élethelyzetű cserkészek lehetőségeit is figyelembe vettük. 

A szakág működése a cserkészcsapat működésével áll párhuzamban: felelős vezetője az országos szakvezető, vezetősége a vízivezetők közössége, tagságát pedig azok a cserkészek jelentik, akik a szakág működésében részt vesznek - az első szakági próbájára készülő hajósinastól, a kéknyakkendős vízicserkészeken át a vízivezetőkig.

A legkisebb önálló szervezeti egységünk a vízicserkész raj - szóhasználatunkban hajó. Tagjait az evezés, vitorlázás vagy más vízicserkész tevékenység művelésének igénye köti össze és nem feltétlenül egy cserkészcsapatból vagy akár egy településről valók! Év közben vagy a nyári táborban őrsükkel, csapatukban élik cserkészetüket. Ám emellett vízicserkész rajukban együtt készülnek vízitúrára -portyára -táborra, vagy egy-egy vízicserkész különpróbára, szakági képzésre és részt vehetnek vízicserkész rendezvények szervezésében, vezetésében - hasonlóan a vezetőképző-, vagy a dzsembori-őrsök és rajok működéséhez. Az a cserkész, aki környezetében esetleg egyedül van víz iránti vonzalmával, úgy találhatja meg hasonló érdeklődésű közösségét, hogy közben nem kell elszakadnia társaitól, őrsétől, lakóhelye vagy iskolája cserkészcsapatától sem - tagja lehet egy, általa választott és őt befogadó szakági rajnak. 

A vízicserkész rajok között nem teszünk különbséget tevékenységük szerint, sőt támogatjuk, hogy egy-egy raj a vízicserkészet minél több területén képezze magát és tevékenykedjen legyen szó síkvizi evezésről vagy búvárkodásról, vízbőlmentésről vagy vitorlázásról...

A szakági rajok - hajók - egyedi nevet viselnek. Lehet ez egy történelmi személy, létező hajó vagy más név ami kapcsolatban áll a magyar vízicserkészettel, hajózással. A név elé az MCSH betűkombinációt írjuk ami jelzi, hogy Magyar CSerkész Hajóról van szó. Alapításuk a hajólajstromba történő bejegyzéssel válik hivatalossá, működésüket a szakág támogatásával kezdik meg.

A vízicserkész raj - hajó - felépítése:

 • tagsága legalább egy őrsnyi, vízicserkész érdeklődésű, aktív működő cserkész
 • vezetője a rajparancsnok - korvettkapitány; beosztott vezetője, rajvezetője korvetthadnagy vagy zászlós
 • hátterét egy működő cserkészcsapat, kerület vagy régió, ill. a szakág központja adja, szakmaiságát a szakág biztosítja.

A cserkészek helyét a vízicserkész hajó előmeneteli rendszerében annak kapitánya egyengeti:

Hajósinas

Az a cserkész, aki jelentkezik egy vízicserkész rajba - hajóba - első vízicserkész különpróbája megszerzéséig hajósinas. A raj tagjaként viseli hajójának nevét a jobb karján, tengerészkék alapon fehérrel hímezve, csapatának neve alatt
   

Matróz

1. alappróba:
Valamelyik hajónem különpróbájának megszerzésével megkapja vízicserkész váll-lapját is matróz fokozatban
   

Csáklyás

2. különpróba
A következő vízicserkész különpróba megállása után egy csíkot kap a váll-lapjára - csáklyás lesz.   
   

Kormányos

Kormányos különpróba
Amikor sikeresen teljesíti hajója kormányos különpróbáját is - kormányossá lép elő, amit a váll-lap is jelez
   

Fedélzetmester

legénység 3 fedélzetmester

Kormányos, vízitúrázó
Kormányosként nagy gyakorlati tapasztalatot szerzett hajónemében, melyben teljesítette a bronz fokozatú vízitúrázó különpróbát, nagykorú - fedélzetmester lesz.
   

Hajómester

legénység 4 hajómester

Kormányos, hajójavító, vízitúrázó
Ha már kiismerte a választott hajónem minden csínját-bínját és az eddigieken túl a hajójavító-karbantartó különpróbát is megállta, nagykorú - hajómester lesz.

 

A kezelésünkbe kerülő egy-egy kenu, evezős vagy vitorlás csónak, őrsi csónak vagy kishajó gondozását állandó legénységre is bízhatjuk, ők akkor egy Magyar CSerkész CSónak őrsöt  képeznek, azaz MCSCS-t, az őrs neve pedig megegyezik csónakjuk vagy kishajójuk nevével. Őrsi jelvényüket - az őrs neve fehér alapon tengerészkékkel hímezve - a jobb zsebtakaró pántján viselik.


A vízicserkész raj - hajó - szervezetében való előmeneteltől akár függetlenül is, ha teljesítesz öt vízicserkész különpróbát és ezek között egy hajónem kormányos vagy hajóvezető és vízitúrázó-bronz különpróbáját is megállod, a szakág altiszti karának tagja, vízicserkész lehetsz: megkapod és bal karodon viselheted a szakági jelvényt, valamint a vízicserkész fogadalom szertartása keretében a fehér szegélyű tengerészkék nyakkendőt - viseld büszkén, kemény munka áll mögötte!

Vízicserkész Vízivezető
 

Ha azon túl, hogy részt veszel kisebb-nagyobb rendezvényeken, vízitáborokon és hajódat vízitúrákra, kirándulásokra viszed, szívesen szerveznél is komolyabb víziportyákat -táborokat -rendezvényeket, különpróba-felkészítéseket, próbázást - és rendelkezel a megfelelő általános cserkészvezetői képesítéssel - akkor neked szól a vízivezető-képzés! 

A VVK-n megszerzed azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, kifejleszted azokat a készségeket, elsajátítod azokat a módszereket, amelyek a felsorolt feladatok ellátásához szükségesek. A vízicserkész nyakkendőt és nyakkendőgyűrűt a vvk-tábor zárásakor a vízicserkész fogadalom szertartásán, a bal melleden a hárslevelek mellett viselendő arannyal hímzett vízivezetői jelvényt a képzés végén, az utófeladatokat követően kapod meg. Ezek birtokában a cserkészcsapatoddal, körzeteddel vagy kerületeddel és a szakág vezetésével együttműködve önálló vízicserkész rajt - hajót - is szervezhetsz, vezethetsz. A szakág kerületi vagy országos vezetésébe bekapcsolódva pedig részese lehetsz olyan eseményeknek, melyekre mindég emlékezni fognak a résztvevők - és azok is akik csak hírből hallottak róla!

A vízi vezetők előmeneteléről a flotta parancsnoka, az országos vízicserkész szakvezető gondoskodik. Az egyenruha bal váll-lapján viselt megbízatási jelvények: 

Vízicserkész raj - hajó  
Beosztott vezető Parancsnok      Feladatai:
korvetthadnagy korvettkapitány  
 • Vízicserkész rendezvényeket szervez és vezet
 • Irányítja hajója életét
 • Felkészít vízi különpróbákra
 • Különpróba-alkalmakat szervez
     
Kerület, régió - révkapitányság   
Beosztott vezető  Parancsnok       Feladatai: 
 fregatthadnagy fregattkapitány   
 • Vízicserkész rendezvényeket szervez és vezet
 • Segíti és ösztönzi kerülete vagy körzete hajóinak életét
 • Különpróbákat, képzéseket szervez, próbáztat
     
Országos vezetés - flotta  
Beosztott vezető Parancsnok      Feladatai:
sorhajóhadnagy sorhajókapitány  
 • Képviseli a szakágat, gondoskodik működéséről, kommunikációjáról
 • Támogatja a vízicserkészet helyi és kerületi-régiós működését
 • Gondoskodik helyi és országos vízicserkész rendezvényekről
 • Gondoskodik szakági képzésekről, vezetőképzésről, továbbképzésről
 • Naprakészen tartja a próbarendszert
 • Megbízásokat ad
 • Gyarapítja a szakági tudásbázist és emlékanyagot
     
Egyébb megbízatási jelvények  
Vízi-VK jelölt Képzésvezető  
kadét sorhajókapitány  
 • A vízivezető-képzés jelöltjei a táborbahívó levél kézhezvételétől viselik a kadét címet, a tábort záró próbázást követően kapják meg váll-lapjukat, melyet az utófeladatokat követő képesítéskor cserélnek korvetthadnagyi jelvényre
 • A vízivezető-képzés képzésvezetője megbízatásának kézhezvételétől a képzés zárásáig viseli a sorhajókapitány címet és váll-lapot.
     

Keresés

Friss hírek

Eseménynaptár

  

Bejelentkezés

A vízivezetők regisztrációt követően érhetik el a szervezeti vezetői tartalmakat (pl. próbáztatói segédletek, vízicserkész rajok alapító iratai, stb.) ill. publikálhatnak az oldalon.