Szakági konferencia-2013

Október 26-án került sor az MCSSZ szakági konferenciájára, melynek témája a 15 évesnél idősebb cserkészek kisközösségben tartása volt. 

A konferencián az országos vezetőtiszt megbízta az egyes szakágak új országos szakvezetőit - a Vízi Szakág új flottaparancsnoka Ware Áron, az NNT vízi altáborának parancsnoka lett.

A Magyar Cserkészszövetség a Bethlen Gábor Alapkezelővel közösen vágott bele egy nagyobb lélegzetű pályázati projektbe Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása címen. A TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 számú projekt részként rendezték meg október 26-án a 15 éven felüliek kisközösségben tartása című konferenciát, melynek során a résztvevők áttekintették az idősebb korosztályok (kósza, vándor, felnőtt) életkori és lelki sajátosságait illetve igényeit, valamint azt, hogy mit adhatnak az egyes szakágak ezeknek a "veszélyzónában" lévő cserkészeknek.

A konferencia második részében az egyes asztali beszélgetések során többek között szó került a csapatok és a szakági közösségek kapcsolatáról, a szakági vezetőképzés és különpróbarendszer sajátosságairól. Az egyes szakmai csoportok képviselői és vezetői megosztották egymással a saját szakágak munkarendjét illető elképzeléseiket, és beszámoltak a legutóbbi egy-két év eredményeiről. Örömmel állapítottuk meg, hogy a legrészletesebben kidolgozott és az általános cserkészmunka kereteibe legjobban illeszkedő anyagot a Vízi Szakág terjesztette elő, így elért eredményeinkkel más szakágak munkáját és fejlődését is segíthetjük.

A konferencia zárásaként Solymosi Balázs Balu, az MCSSZ országos vezetőtisztje átadta az új országos szakvezetők megbízását jelképező piros karlapot, Ware Áronnak pedig a Vízi Szakág négy csillaggal díszített flottaparancsnoki zászlaját és a vele járó sorhajó-kapitányi váll-lapot is. A vezetőtiszt kiemelte: nagyon fontosak a szakágak saját hagyományai, márpedig a vízicserkészet igen gazdag örökség birtokosa ebben a tekintetben.

Ware Áron a Vízicserkész Naplónak elmondta: mint új flottaparancsnok szeretne még több figyelmet szentelni a forrásteremtésnek az anyagiak és még inkább az eszközök területén; ebben a szakág szorosan együttműködik az országos központtal, hiszen a Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása projekt szerves részét képezi a szakági területek fejlesztése. Ennek keretében a 2013/14-es cserkészév legnagyobb feladata a szakág számára a Vízicserkész kézikönyv és a Kapitányi kézikönyv kidolgozása lesz.

Keresés

Friss hírek

Eseménynaptár

  

Bejelentkezés

A vízivezetők regisztrációt követően érhetik el a szervezeti vezetői tartalmakat (pl. próbáztatói segédletek, vízicserkész rajok alapító iratai, stb.) ill. publikálhatnak az oldalon.